top of page

Diensten

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen gezondheidskundige (GK) en
niet-gezondheidskundige (NGK) diensten

Hier komt titel

“Een mooie quote die hier past...”  

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Coaching

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

In mijn praktijk bestaat een waaier aan mogelijke toepassingen van mijn vak, welke ik hierna apart wil toelichten (elk ook aangemerkt met GK of NGK), zodat u weet wat voor u eventueel van toepassing zou kunnen zijn. Het gaat weliswaar om een beknopte toelichting, en als deze onvoldoende duidelijk is, schroomt u dan niet om contact met mij op te nemen.

Diagnostische expertise
& Second opinion (GK)

Voordat serieus aan een behandeling kan worden begonnen is het van groot belang om met de betrokkene één en ander (zoals klachten, draagkracht, persoonlijkheid, stressbronnen, achtergronden, etc.) goed in kaart te brengen. Dit heet diagnostiek. Deze stap is, o.a. onder druk van verzekeraars, de laatste jaren helaas naar de achtergrond geschoven en soms zelfs verdwenen... lees meer

Als iets in de sfeer van ontwikkeling en gezondheid de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen, dan is het wel het begrip ‘coaching’. Er zijn nog maar weinig levensgebieden te noemen waar zich geen coaches bij ophouden of aanbieden. Vaak wordt dan gedacht aan mensen die adviseren of zeggen wat een ander moet doen. Op het hockeyveld kan dat goed van toepassing zijn, maar op levensgebied ligt dit toch anders. Een goede reden om het hier verder uit te lijnen... lees meer

Er kunnen in onze levens allerlei gebeurtenissen langs- of situaties voorkomen, die tot verwarring, verdriet, woede, onmacht, grote twijfel of andere meer of minder heftige reacties aanleiding geven. En dat betekent nog wel eens dat het gewone dagelijkse leven even niet zo goed doorgang kan vinden. Dan is dat op zich nog geen reden voor een bezoek aan de psychiater (een arts-specialist, die ook medicatie kan voorschrijven, wat aan psychologen, die geen arts zijn, niet is voorbehouden)... lees meer

Het is in het moderne leven niet eenvoudig om een partnerrelatie fris en goed te houden. De CBS-statistieken liegen er dan ook niet om: van de 100 huwelijken, vandaag gesloten, zullen er over 7 jaar een kleine 40 zijn opgebroken. Dat is veel, en als we alleen al kijken naar het belang van de daarbij betrokken kinderen is het eigenlijk te veel. Want onderzoek toont al heel lang aan dat kinderen van gescheiden ouders het later op een aantal vooral relationele punten in hun leven moeilijker zullen krijgen... lees meer

Van mediation is sprake als conflicterende partijen (aanstaande ex-echtelieden, partners in een bedrijf of een maatschap, bestuursleden van een vereniging, buren, (aangetrouwde) familieleden, etc.) een buitenstaande derde (mediator) zoeken om op een constructieve manier hun problemen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te brengen. Dit klinkt eenvoudig, en bovendien, wie zou dit niet willen.... lees meer

Deze dienst in mijn praktijk betreft de beschikbaarheid voor het op intercollegiale of interdisciplinaire basis uitwisselen van gedachten, een second opinion vragen, feedback geven, intervisie, supervisie, en dergelijke. Om scherp te blijven in een vakgebied waar allerlei problemen of kwesties langskomen, die zich niet laten ‘fotograferen’, echoën of MRI-jen, is de mogelijkheid tot wederzijdse consultatie van groot belang.... lees meer

Consult aan huis (GK & NGK)

Met regelmaat bereikt mij vanwege huisartsen (of van cliënten zelf, indien niet mobiel) de vraag of ik dan ook bij mensen aan huis kan komen. Dit is geen enkel probleem, binnen een straal van zo’n 15 km. rond Voorschoten. Voor de daarmee gemoeide tijd wordt 30 minuten consulttijd in rekening gebracht. Aan huis komen is dus ook altijd een mogelijkheid voor een (jongere) cliënt die tijdelijk, door bepaalde omstandigheden, of chronisch niet in staat is om naar mijn praktijk te komen. Meer informatie over een consult aan huis geef ik u graag, als u contact met mij opneemt.

bottom of page