top of page

Consultatie

Twee weten en zien er meer dan één...
Deze dienst in mijn praktijk betreft de beschikbaarheid voor het op intercollegiale of interdisciplinaire basis uitwisselen van gedachten, een second opinion vragen, feedback geven, intervisie, supervisie, en dergelijke. Om scherp te blijven in een vakgebied waar allerlei problemen of kwesties langskomen, die zich niet laten ‘fotograferen’, echoën of MRI-jen, is de mogelijkheid tot wederzijdse consultatie van groot belang.

Deze kan plaats hebben tussen (para)medici en psycholoog, psychiater en psycholoog, ggz-medewerker en psycholoog, of tussen andere bij consultatie belanghebbenden professionals, zoals bijvoorbeeld een advocaat/scheidingsbemiddelaar. Ook supervisie geven aan jongere collega’s laat zich goed scharen onder dit begrip. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een groep collega’s of bij een (para)medisch bedrijf) kan het wenselijk zijn om in-company consultatie te verzorgen. In dat geval kom ik naar uw bedrijf, praktijk of werkplek toe. Bij een dergelijk verzoek zal tevoren ook altijd een offerte worden aangeboden. 

Is het bovenstaande niet voldoende duidelijk of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met mij op. Ik licht graag één en ander toe.

bottom of page