top of page

Psychologisch advies

Vele wegen leiden naar Rome, maar de reis is en blijft toch het doel...
Er kunnen in onze levens allerlei gebeurtenissen langs- of situaties voorkomen, die tot verwarring, verdriet, woede, onmacht, grote twijfel of andere meer of minder heftige reacties aanleiding geven. En dat betekent nog wel eens dat het gewone dagelijkse leven even niet zo goed doorgang kan vinden. Dan is dat op zich nog geen reden voor een bezoek aan de psychiater (een arts-specialist, die ook medicatie kan voorschrijven, wat aan psychologen, die geen arts zijn, niet is voorbehouden). 

Overigens denken mensen vaak dat de psychiater aan de orde is, als je ‘een beetje gek bent’ en bij de gang naar een psycholoog ‘is het nog niet zo erg met je’. Dit ligt genuanceerder, en bovendien overlappen de werkzaamheden van een psychiater en een psycholoog elkaar ook gedeeltelijk. Maar laten we aannemen dat zich in uw leven iets heeft voorgedaan waarover u wilt praten en daarbij ook graag zou willen weten hoe verstandig te handelen. In dat geval kan een psychologisch advies (in één enkel of een aantal gesprekken) behulpzaam zijn. En zou blijken dat dit onvoldoende is, dan kan altijd een vervolg aan zo’n stap worden gegeven.

Kwesties of zaken waarvoor mensen vaak kortstondig een psycholoog raadplegen kunnen betrekking hebben op iemands werk, iemands kind(eren) of gezin, op tijdelijke psychische klachten bij een aanwijsbare stressbron, op heftige gebeurtenissen van welke aard dan ook, levensfasekwesties, en zo voort. U hoeft zich overigens voor zo’n stap naar een psycholoog niet te schamen. Integendeel, ik beschouw het feit dat mensen zo’n stap zetten eerder als een teken van gezondheid, want de betrokkene geeft er bij het nemen van zo’n stap blijk van om de verantwoordelijkheid te nemen voor eigen zorgen en hoe deze (weer) de baas te worden.

Psychogerontologisch advies

Een speciaal gebied voor psychologisch advies betreft de ontwikkeling en de zich daarbij voordoende  problemen bij ouderen (psychogerontologie). Omdat we steeds ouder worden, zullen we ook steeds vaker in de loop van ons latere leven last kunnen krijgen van problemen, die specifiek samenhangen met deze hogere leeftijd en deze levensfase. En omdat het dan met ons vaak op meerdere fronten niet meer helemaal goed gaat, slijtage is immers onvermijdelijk en speelt op alle fronten, is het ook lastig om een goed zicht te krijgen op de problematiek bij een bepaald klachtenbeeld. Met een ‘bio-psycho-sociale’ insteek, dat wil zeggen goed kijken naar zowel lichamelijke als ook psychische en daarnaast nog de sociale aspecten in iemands leven, is de kans het grootst dat er een goede aanpak van gesignaleerde problemen tot stand komt. Meestal gaat zoiets in intensief overleg met vooral de huisarts, betrokken familieleden (mantelzorgers), en soms ook met de geriater (een psychiater voor ouderen, die dan ook de wenselijkheid van bepaalde medicatie kan inschatten).

 

Consult aan huis

Met regelmaat bereikt mij vanwege huisartsen de vraag of ik dan ook bij oudere mensen aan huis kan komen. Dit is geen enkel probleem, binnen een straal van zo’n 15 km. rond Voorschoten. Voor de daarmee gemoeide tijd wordt 30 minuten consulttijd in rekening gebracht. Aan huis komen is ook altijd een mogelijkheid voor een (jongere) cliënt die tijdelijk of chronish, door bepaalde omstandigheden, niet in staat is om naar mijn praktijk te komen.

Denkt u iets te kunnen hebben aan een psycho(geronto)logisch advies, neem dan gerust contact met mij op. 

bottom of page