top of page

Workshops

Zonder onderhoud meer schade...
Velen van ons voelen zich in de maalstroom van het leven steeds minder weerbaar en gaan daardoor ook toenemend last krijgen van de alledaagse stress en drukte. Gevolg hiervan is vaak het ontstaan van zeer uiteenlopende klachten, zoals onrust, (in- of door)slaap-problemen, meer middelengebruik, een chronisch gevoel van moeheid, somberheid of depressiviteit, overspannenheid (niet zelden uitlopend op een burn(t)-outbeeld), en nog veel meer. 

Immers, de wisselwerking tussen onze psyche en ons lichaam is bijzonder groot. Al die klachten zijn dus niet zo verwonderlijk, aangezien we er ook feitelijk niet op zijn gebouwd om met zoveel zaken tegelijk of langdurig met veel stress om te gaan. Zoveel maakt het moderne stress-onderzoek in elk geval wel duidelijk (*). Ons lichaam kan helemaal niet ‘multitasken’, zo blijkt ook telkens weer! Sterker nog, ons lichaam, één groot organisme, is uit zichzelf voortdurend op zoek naar een optimale balans met minimale ongezonde stress (gezonde stress, ja, die bestaat ook, maar deze wordt hier niet als problematisch aangemerkt). Bij een dergelijke, gezonde balans gedijt ons lijf goed en slijt het op een normale manier. Want slijten doet het toch, al vanaf onze twintiger jaren. Wij stellen echter, in onze moderne tijd met veel 'wanen van de dag', eisen aan ons lichaam, deze inventieve en juist te koesteren bron van energie, waaraan vaak niet valt te voldoen. Met allerlei disbalans, en dus klachten en te vroege uitval als gevolg. Nederlands onderzoek toont inmiddels aan dat het aantal burn(t)-out-beelden bij dertigers schrikbarend toeneemt. En deze mensen zijn dan nog niet eens in de kracht van hun leven. 

Om te zien hoe ieder van ons, op zijn of haar eigen wijze, zich weerbaarder kan maken tegenover deze moderne en uiterst ongezonde druk, organiseer ik jaarlijks, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, één of meer workshops van een week. Deze hebben plaats in groepsverband (met tussen de zes en maximaal acht deelnemers) in een heel rustige, landelijke hoek van de Bourgogne (Morvan). De workshop kan overigens ook voor managementteams of ‘small companies’ (tot 12 mensen) worden ingericht.

(*) zie bijvoorbeeld: 

Van der Feltz-Cornelis, Christina, Het Stressbeeld, Nieuwezijds, Amsterdam, 2015

Crabbe, Tony, Nooit meer te druk, Luitingh-Sijthoff, Amsterdam, 2016

Pang, Alex Soojung-kim, Rust in uitvoering, Kosmos, Utrecht, 2016

Wilt u meer weten over de workshops, neem dan gerust contact met mij op. Ik licht graag één en ander toe.

bottom of page